• 3,602 TL

  • 3,784 TL

  • 143,58 TL

  • 88.531

ncekiler Sonrakiler

SAMSUN'UN MÜBADİLLERİ

Hangi ilçe de hangi köyde kaç mübadil var..

17 Mayıs 2012 Perşembe 12:52
Samsun'un mübadilleri

Samsun Merkez ve Köylerindeki Yunanistan Mübadillerinin Yerleşimi

30 Ocak 1923 “LOZAN BARIŞ KONFERANSI”nda “Mübadele Sözleşmesi” imzalandı. 
Mübadillerin yerleşeceği 1. alan Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Amasya, Tokat ve Çorum illeri idi. Göçmenler geldikleri yere göre TÜTÜNCÜ, BA⁄CI ve ZEYTİNCİ olarak gruplandırılmıştı.
 

 
Mübadelenin başlangıç tarihi olan Kasım 1923’ten, Kasım 1924 tarihine kadar Samsun merkez ilçeye 5.539 kişi yerleştirilmiştir. 6.463 kişide Bafra ve köylerine yerleşmiştir. Türk kökenli Arnavutlar da bu sayıya dahildir. Alemdar Çiftliği: 28 hanede 112 nüfus meskûndur.

Antyeri: Köy dahilinde 49 hanede 284 nüfus Sarı Şaban’lı göçmen yerleştirilmiştir.
Asarağaç köyü: 73 hanede 259 nüfus meskûndur.
Aşağı Çinik: İlk etepta 41 hanede 161 nüfus yerleştirilmiştir. 1932 tarihli Aşa-
ğı Çinik köyü arazi tevzi defterine göre bu köyde yerleşenlerin toplam sayısı 223
hanede 809 nüfustur.
Avdan köyü: Drama mübadillerinden 27 hanede 91 nüfus yerleştirilmiştir.
Çanakçı köyü: 20 hanede 76 nüfus yerleştirilmiştir.
Çandır köyü: Çandır köyünde Drama’nın Iskıranava, Berbişta ve Hüseyin köyü
mübadillerinden 21 hanede 65 nüfus göçmen yerleştirilmiştir.
Çatal Armut köyü: Drama mübadillerinden 32 hanede 106 nüfus yerleştirilmiştir.
Daha sonra 22 hanede 79 nüfus rençper yerleştirilmiştir.
Çınaralan köyü: 54 hanede 189 nüfus Sarı Şaban mübadili yerleştirilmiştir.
Çırakman köyü: Drama, Sarı Şaban, Muratlı ve Kula mübadillerinden 112 hanede
210’u kadın ve 219’u erkek olmak üzere toplam 429 kişi yerleştirilmiştir.
Çinekoğlu köyü: Hasköy’ün Çinek Çiftliği’nde Sarı Şaban’ın Kurudere köyü
mübadillerinden 44 hanede 184 göçmen yerleştirilmiştir.
Demircusu Köyü: Kayalar’ın Kırımşah göçmenlerinden 28 hanede 113 nüfus
yerleştirilmiştir.
 
Derecik köyü: Derecik köyünde Drama’nın Karacaköy mübadilleri yerleştirilmiştir.
Ayrıca bu köyde 6 hane Batum mültecisi bulunmaktaydı.
 
Devgeriş köyü: 1926 tarihinden itibaren köy dahilinde 63 hanede 241 nüfus bulunmakta. 1927 yılında köy dahilinde 14 hanede 44 nüfus Çaylak mübadili iskan
edilmiştir. Daha sonraları köy dahilinde yerleştirilenlerin sayısı 99 hanede 413 nüfusa
ulaşmıştır.
Düvecik köyü: Sarı Şaban mübadillerinden 26 hanede 105 nüfus adi iskan derecesinde
yerleştirilmiştir.
Düzköy: Köy dahilinde 51 hanede 224 mübadil iskan işlemi görmüştür. Ayrı-
ca köy dahilinde Priştine, Prezrin ve İpek köyü mübadillerinden 30 hanede 190 nüfus
yerleştirilmiştir.
Gürgendağ köyü: 13 hanede 58 nüfus iskân edilmiştir.
Gürganyatak köyü: Alibey mahallesinden 16 hanede 83 nüfus sarı şaban mübadili
iskân edilmiştir.
Hacı İsmail köyü: 64 hanede 226 Drama mübadili yerleştirilmiştir.
Hasköy (Papasköy): Sarı Şaban’ın Kurudere, Mustafaoğulları, Karaca Koyun,
Beklemiş, Olucak, Uzunkaya, Baraklı ile Drama’nın Karamanlı mübadillerinden
200’ü erkek ve 262’si kadın olmak üzere toplam 462 kişi yerleştirilmiştir. İlyasköy: bu köyde Sarı Şaban’ın İnceğiz köyü mübadillerinden 63 hanede 262
mübadil yerleştirilmiştir.
Kalkanca köyü: 22 hanede 88 göçmen yerleştirilmiştir.
Karagöl köyü: Drama mübadillerinden 23 hanede 119 kişi yerleştirilmiştir.
Karaperçin köyü: Sarı Şaban mübadillerinden 25 hanede 107 kişi yerleştirilmiştir.
Kavacık köyü: 1924 yılında Drama’nın Kırlar köyü mübadillerinden 50 hanede
165 göçmen adi iskân derecesinde yerleştirilmiştir.
Kelkaya köyü: Ustrumca ve Sarı Şaban mübadillerinden 21 hanede 82 nüfus
yerleştirilmiştir.
Kesilli köyü: 27 hanede 154 nüfus Drama mübadili yerleştirilmiştir.
Kızılköy: 32 hanede 124 nüfus yerleştirilmiştir.
Kızıloğlak köyü: 1931 tarihi itibarıyla ikisi Batum ve diğerleri Sarı Şaban mübadili
olmak üzere 20 hanede 82 göçmen yerleştirilmiştir.
Kozlu köyü: Sarı Şaban mübadillerinden 42 hanede 136 nüfus yerleştirilmiştir.
Kurugökçe köyü: Bu köye Sarı Şaban’ın Karaca Ova mübadillerinden 40 hanede
158 göçmen iskân edilmiştir.
Ökse köyü (Kutlukent): Sarı Şaban’ın Nedirli ve Beklemiş köyü mübadillerinden
112 hanede 455 göçmen adi iskân derecesinde yerleştirilmiştir.
Sarıbıyık köyü: Sarı Şaban’ın Muradlı köyü mübadillerinden 26 hanede 108
nüfus yerleştirilmiştir.
Taşan köyü: Sarı Şaban’ın Karaca Koyun, Doyran ve Kulçalar köyü mübadillerinden
1924 yılında 133 hanede 253’ü kadın ve 220’si erkek olmak üzere toplam
473 kişi yerleştirildi.
Tekkeköy: 27 hanede 138 göçmen yerleştirilmiştir.
Teknepınar köyü: 1924 yılında Sarı Şaban’ın Nedirli ve Gaziler mübadillerinden
8 hanede 14’ü erkek ve 18’i kadın olmak üzere toplam 32 kişi iskan edildi
Tepecik köyü: 1920-1921 yıllarında 42 hanede 166 nüfus Kırım göçmeni buraya
yerleştirilmiştir. 20 hanede 88 nüfus Beklemiş köyü mübadilleri buraya yerleştirilmiştir.
Yerlice köyü: Mamodos köyüne sınır olan Yerlice köyüne 1923 yılında Trabzon,
Rize ve Alucra mültecilerinden 12 hanede 60 kişi yerleştirilmiştir.
Yukarı Çinik köyü: 95 hanede 318 nüfus mübadil yerleştirilmiştir.
Mübadele ile gelenler dışında bu defada 1929-1936 yılları arasında GÖÇMEN
olarak gelenler olmuştur.

Mübadele ile Gelenler Dışında 1929-1936 Yılları Arasında Göçmen Olarak
Gelenlerin Yerleşim Tablosu
 
Yerleştiği Yer           Geldiği Ülke   Hane  Nüfus   Geliş Tarihi
1 Alibeyli                    Yunanistan       16        83           1932
2 Antyeri                     Yunanistan       75       266         1931
3 Asarağaç                Yunanistan       73       259         1932
4 Aş. Çinik                 Yunanistan     223      809          1932
5 Avdan                       Drama              27        91           1931
6 Çinekoğlu               Yunanistan      43        181         1932
7 Çanakçı                   Yunanistan      18         65          1932
8 Çandır                      Yunanistan      21        65           1932
9 Çınaralan                 Yunanistan     57        243          1932
10 Çırakman               Yunanistan     77        312         1933
11 Demirci                   Sarışaban        8         46           1931
12 Demirci (Kavak)    Yunanistan    60        158           1932
13 Derecik                   Drama            79        287           1935
14 Dereköy                  Yunanistan     6          25            1932
15 Devgeriş                 Yunanistan    99       424           1932
16 Düvecik                   Drama            26       105            1931
17 Düzköy                    Yunanistan   30        190             1935
18 Gürgendağı            Sarışaban    13         58              1931
19 Hacıismail             Sarışaban     63        219            1932
20 Hasköy                   Sarışaban     55        266            1932
21 İlyasköy                  Sarışaban    63        262             1932
22 Kalkanca               Yunanistan   21         88               1932
23 Karagöl                  Yunanistan   23       119              1931
24 Karaperçin             Yunanistan    25      107             1932
25 Kavacık                    Drama           50      160              1931
26 Kavak                       Yunanistan   27       69               1932
27 Kelkaya                   Sarışaban     21       82               1931
28 Kızıloğlak                Sarışaban    20       82                1931
29 Kozluk                     Yunanistan   36        116             1932
22Köseli                       Yunanistan  27        154             1930
31 Kurugökçe              Yunanistan  39        158             1932
32 Ökse (Kutlukent)    Yunanistan 112       455            1932
33 Samsun (Merkez)    Kavala         48        216            1929
34 Sarıbıyık                    Yunanistan  26       109             1935
35 Taşan                        Yunanistan  87       259             1936
36 Tekkeköy                   Sarışaban   27       138              1931
37 Tepecik                      Kırım            59        238              1932
38 Yk. Çinik                     Sarışaban 122        422             1932
 
 
1920 - 1932 Yılları Arasında Kırım’dan Gelen Göçmenlerin Yerleşimi
S.No Yerleştiği Yer -Geldiği Ülke- Hane- Nüfus -Geliş Tarihi
1 Tepecik Köyü Kırım 42 166 1920-21
2 Tepecik Köyü Kırım 59 238 1932
 
 
1950 - 1951 Yılları Arasında Bulgaristan’dan Gelen
Göçmenlerin Yerleşimi
S.No Yerleştiği Yer          Geldiği Ülke          Hane    Nüfus        Geliş Tarihi
1 Alaçam                             Bulgaristan             33       164              1950- 51
2 Bafra                                 Bulgaristan             74        384             1950- 51
3 Çarşamba                       Bulgaristan             83        466              1950- 51
4 Gelemen D.Ü.Ç.            Bulgaristan            19         101              1950- 51
5 Havza                               Bulgaristan             55        235              1950- 51
6 Karaköy Harası              Bulgaristan               9          28                1950- 51
7 Kavak                               Bulgaristan             18         87                 1950- 51
8 Ladik                                Bulgaristan              41       184                1950- 51
9 Samsun (Merkez)          Bulgaristan             26        125                1950- 51
10 Taşan                            Bulgaristan            17          80                  1950- 51
11 Terme                            Bulgaristan           42          203                 1950- 51
12 Vezirköprü                     Bulgaristan            61         310                 1950- 51
 

SAMSUN KENT HABER

DİĞER HABERLER

Samsun'da çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşadı

Samsun'da çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşadı Samsun'da çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Samsun'da 23 Nisan Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda coşku içerisinde kutlandı.

Osman Genç: 16 Nisan seçiminde yüzde 72 ile Karadeniz'de birinci olduk

Osman Genç: 16 Nisan seçiminde yüzde 72 ile  Karadeniz'de birinci olduk Samsun'un Canik ilçe Belediyesi Başkanı Osman Genç, 16 Nisan referandum seçiminde Canik ilçesinde yüzde 72 oy oranı ile Evet, yüzde 28 oranı ile Hayır oyunun çıktığını açıklayarak, "Yüzde 28 Hayır neden çıktı bunu iyi analiz etmemiz gerekiyor" dedi.

Yusuf Ziya Yılmaz 23 Nisan'da başkanlık koltuğunu öğrencilere devretti

Yusuf Ziya Yılmaz 23 Nisan'da başkanlık koltuğunu öğrencilere devretti Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında koltuğunu  Terme Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu öğrencilerine bıraktı.

Osman Genç, Canik'te yüzde 72'lik oy oranını nasıl yakaladıklarını açıkladı

Osman Genç, Canik'te yüzde 72'lik oy oranını nasıl yakaladıklarını açıkladı Osman Genç, Canik'te yüzde 72'lik oy oranını nasıl yakaladıklarını açıkladı. Samsun'un Canik İlçe Belediyesi Başkanı Osman Genç, 16 Nisan referandum seçiminde Canik ilçesinde yüzde 72'lik Evet oyunu nasıl yakaladıklarını açıkladı.

KÖŞE YAZARLARI

ANKET