• 3,602 TL

  • 3,784 TL

  • 143,58 TL

  • 88.531

ncekiler Sonrakiler

MESCİD-İ HARAMDAKİ EDEBİYATÇI TOPRAĞIN BABASI

06 Ekim 2015 Salı 13:39

Sibeveyh Arap değildi. Farstı. Ancak Arap dilinde çok ileri gitmişti. Nahiv (dil bilgisi) ilminde, harikalar meydana getiriyordu. Amr Bin Osman Bin Kamber El Basri ‘Sibeveyh’ şeklinde biliniyordu. Şiraz yakınlarında Beyz şehrinde, dünyaya geldi. 

 

Önce beni Haris Bin Kabın, sonra; Ali Errebi’ Bin Ziyad El Harisi kabilesinin başkanlığını yaptı. 


Sibeveyh, yani; ‘toprağın babası’ şeklinde bilinen Abulcemil Abdulhak Bin Abdulvahit Bin Muhammed Bin Haşimi Er Ömeri, hakkında söylenenlere göre 1343 yılında dünyaya geldi.


 
Yukarıda söylediğimiz gibi, o Arap değildi. Ancak; Arapçada derin ilim sahibiydi. Deniz gibiydi. Küçük yaşta iken Kur’an’ı ezberledi. Urduca ve Farsça da ileri gitti. Ergenlik çağına girmeden ilk eseri ‘Rısaletül Emdat Bi Sınaetin Medat’ ile te’lif hayatına girdi. Ona çocukluğu sorulduğu zaman şöyle söylerdi: ‘Ben iyiliği ile şöhret bulmuş bir evde doğdum. Babam, ilim ve takva sahibiydi. İyilik yapmayı seven bir insandı.’ 

İlk ilmi eğitimini, birçok alimin elinde yaptı. Mescid-i Haram’da öğretmen oldu. İlkokul çocuklarına ders veren öğretmendi. Daha sonra, Hintli alimlerin üniversitesinde hocalık yaptı. Ayrıca; Mekke’de ki Fahriye ve Hadis okulunda öğretim görevlisi olarak bulundu. 

 

Sonra, gazetecilik sahasına girdi. Şehrinin ve ülkesinin gazetelerinin birinde, musahhih olarak çalıştı. Sonra, tashih bölümünün müdürü oldu. Daha sonra, Cidde’de bulunan yazılı basın ve radyo yayınları müdürlüğü bölümünde, tartışmasız bir otorite oldu. Gazetecilik ve araştırmalar kısmında, araştırmacı gazetecilik yaptı.

 

Basın ve kültür bakanlığına atandı. Son işi, yazılı basını dini ve dil açısından kontrol etmekti. Vefat edinceye kadar, radyo programlarında din ve dil konusunda müşavirlik yaptı. 


Onun birçok yazılı eseri vardır. Bunların bazıları şöyledir: El Eserul El Muktafa Lı Kıssati Hicreti Mustafa, Ashab El Suffa, İ’lam Ehlil Hadır Bi Ricaal Minal Mazi El Gabır, Evhamı Kutub, El Hadis Vel Muhaddisun, Zuhulul Ukul Bi Vefatul Resul (S.A.V.), Saraya Resulullah (S.A.V.) vb. 

 

Bütün bunların dışında ve bunlara ek olarak, el yazmaları konusunda çalışmaları vardır. Bunlar şöyledir: El Efavık, El Evabıt Vel Esmar, Besul Kes, Filgas Verras (Şaravi Divanı), El Bevarık Verruud (Şarabi Divanı), El Havazır Vel Kavatır, Siyeru E’lam Es Sahabe (12 Cilt), Şerhu El Fiye İbni Malik, Şerhu Buluğul El Marap, İbni Hacer, Şerhu Sünen Eddırami, El Müstedrek, Et Tevhid vs. gibi kitaplardır. 

 

Mısır’dan Mastır ve Doktora derecesi almıştır. Bazı İslam, Arap ve Batı ülkelerine seyahatlerde bulunmuş, ilmi araştırmalar yapmıştır. Safer ayının 21. Günü 1423 tarihinde vefat etmiştir. Mekke’de bulunan Mualla mezarlığına defnedilmiştir. Allah Rahmet ve Mekanını Cennet eylesin İnşallah.
                
Tercüme eden
                                            
Av. Zekai Gül
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

KÖŞE YAZARLARI