• 3,602 TL

  • 3,784 TL

  • 143,58 TL

  • 88.531

ncekiler Sonrakiler

SEÇİM PROJELERİNE DÖNÜK DÜŞÜNCELER

05 Şubat 2014 Çarşamba 13:37

Atakum'a  tepeden bir bakın!  Taş yığınından başka bir şey göremezsiniz. Hatta evlerin yüksekliği, yolların genişliğine göre, fazla ki, yolları da, yollarda ki dikilen ağaçları da göremezsiniz.

Kentin yeşil alanları olarak nereleri var dediğimiz de, ranta teslim edilmiş şehrin, ranttan kurtulan mezarlıkları, geçmişte yapılmış kamu binaları kampusları, askeri alanlar, olduğunu görürüz.

Şimdiler de, Veteriner Araştırmanın bulunduğu, yeşili bol alana, Adli Tabiplik yapılacağını duydum.

Adli tabiplik, şehri güneye doğru çekecek, bir kampus içinde, yeşil alanı bol bir alan da yapılması en doğru karardır. Çünkü; yıllar sonra, ranta kurban edilemeyecek, kent halkına miras kalacak bir yeşil alan da kazanmış olacaktır Samsun. 

İnşallah o günler de, kent parkları ve yeşil alanı ile, adli tabiplik yeri bir kez daha değiştirilmek zorunda kalmaz da, yapılacak bina mimarisi ile gelecek nesillere bırakılmış bir mimari eser olarak korunur. (mesaj: devlet yaptığı binaların mimarisine çok önem vermelidir)

Kent için deki bazı en güzel yerler, park alanı olarak kullanılmaktadır. Parkların, bugünkü zihniyetle, getirisini  ölçemezsiniz ama kent halkının daha doğal bir çevrede yaşaması ile sosyal yaşamına, sosyolojik ve psikolojik, faydaları ile, mutlu kentli, olmaları için önemli faktördür. Yoksa bu yerleri, satarak ya da buraları işyeri yaparak parasal getiri yönünden kazançlı olunacağı, çağdışı paragözler, rantiyecilerce, hesabı yapılarak, önünüze proje olarak getirilebilir.

Kamunun ortak alanları, maalesef o kentte yaşayan insanlarına sorulmadan, halkına, sivil toplum örgütlerine, uzmanlarına bile danışmadan, bir diktatör tavrı ile halkın neyi beğeneceğini, ya da beğenmeyeceğini ben bilirim, anlayışı ile, rantçılara teslim edilmiştir.

Piazza ve dere yatağına yapılan Lovelet bunlardan ikisidir. Yanlış anlaşılmasın, bu alışveriş merkezlerinin yapılmasına karşı değiliz. Ancak  yer seçimi hatalı olduğu gibi, buraların verilmesi halinde, kent halkının neler kazanacağının da halka anlatılması ve onun onayının istenmesinden yanayız. Yeni seçilecek belediye başkanlarımızın  dikkatine diyorum.

Eğer kamu binalarının bulunduğu yerler değerlendirilecekse, veteriner, karayolları (kamp dahil) araştırmanın karşısındaki veteriner sağlık lisesinin olduğu araziler ortak olarak dev bir kent parkına dönüştürülebilir. Arkoloji müzesi de bu alanda yapılabilir.

Şimdi denilebilir ki, başka kurumlara ait araziler nasıl belediye ye geçirilebilir. Unutmayalım ki, kentin sahipleri, o kentte yaşayanlardır. Belediyeye geçirilecek, bu kurumların ihtiyacı olan, bina ve alanları, dediğim gibi kentin güneyinde belediyece yaptırılarak, takas yapılabilir. Takasta para değil ihtiyaçlar, göz önünde bulundurulmalıdır. Önce bu alanları kapsayan yarışmalı bir proje yapılmalı, üç boyutlu olarak sunumları Samsun'un her yerin de yapılarak, halkın  projeye sahip çıkması için, kamuoyu oluşturulmalıdır. Sivil toplum örgütlerini de desteği alınmalıdır. Böyle bir halk projesine, kentte yaşayan sessiz çoğunluğun itirazı asla olmaz. Gerekirse proje halkın da onayına sunulabilinir. Detay olarak Samsun -Bafra yolu da, kent ormanı(büyük park) projesi kapsamın da yer altına alınarak, denizle bağlantısı da sağlanmış olur. Çevik kuvvet önün de ki dolgu alanı da, bu proje kapsamında değerlendirilebilinir. Bu proje karşısın da olanlara, Samsun halkı olarak hep beraber (siyasi ayırım olmadan) karşı durursak engellenemeyeceği gibi, bu olay Samsunda yapılacak, büyük projeler de halkın da onayını almadan kimsenin adım atması da, Samsun'un değerlerinin rantiyecilere peşkeş çekilmesi de mümkün olmayacaktır.

Geleceğin kentinde, kent halkının bugün olduğu gibi, göstermelik değil, sivil toplum destekli, doğrudan katılımı olmadan belediyeler çivi çakamayacaktır. Ne zaman ki, halk ve sivil toplum örgütleri, belediyelerin harcamalarının hesabını sorarsa, işte o zaman kentler de güller açacaktır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

KÖŞE YAZARLARI