• 3,602 TL

  • 3,784 TL

  • 143,58 TL

  • 88.531

ncekiler Sonrakiler

SAMSUN’UN HALLERİ - KİŞİ BAŞINA

27 Eylül 2014 Cumartesi 11:38

Gelişmişlik;

Birçok alt başlığı var…

Ülkelerin, Şehirlerin, İlçelerin, Bölgelerin gelişmişlik seviyelerini ölçmek için de bir kavram ve disiplin var…

Sosyo-Ekonomik gelişmişlik endeksi;

“Yerleşim birimlerinin bazı kriterlere göre istatistiksel olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen değerlere göre belirlenen gösterge.”

Kriterlerin ana başlıkları şöyle; Demografik, İstihdam, Eğitim, Sağlık, Sanayi, Tarım, İnşaat, Mali göstergeler, Altyapı, Diğer refah göstergeleri…

Her bir ana başlığın detaylı alt başlıkları var

Bu kriterlere göre 2013 yılı verilerine göre Samsun ilinin Türkiye sıralamasında ki yeri; “Sosyo-Ekonomik gelişmişlik endeksine göre 33. sıra”…

Kişi Başına Kamu Yatırımında ise maalesef kişi başına 256 TL ile 63. Sırada

Kamu yatırımı deyince aklınıza KİT’ler gelmesin.

Kamu yatırımlarında; Ulaşım, Eğitim, Tarım, Enerji, Sağlık, Madencilik, İmalat, Konut, Turizm ve diğer kamu yatırımları sektörel olarak bulunmaktadır.

Bu sıralamaya göre Samsun’un duruma hiç kimse iyi diyemez

Aslında endeks kriterlerine özel çalışmalar yapılsa inanıyorum ki Samsun ilimiz 3-5 yıl içerisinde en az 10 sıra yükselebilir.

***

SAMSUN İLLER ARASINDA “KİŞİ BAŞINA” KAÇINCI SIRADA?

Dün Samsun’un birçok veriye göre sıralama değerlerini vermiştim. Bugün ise “Samsun’un Kişi Başına Kaçıncı Sırada” olduğunu vermek istiyorum.

Yüz Bin Kişi Başına Hastane Yatak Sayısı ve Nüfus Yoğunluğunda 14. sırada

Kişi Başına Takipte ki Alacak sıralamasında 20.

Kişi Başına ithalatta 23.

Takipteki Alacakların Toplam Nakdi Krediye Oranında 25. sırada  

Toplam Nakdi Kredilerin Toplam Mevduata Oranında 28.

Üniversite öğretim görevlisi başına düşen okuyan öğrenci sayısında 29. sırada

Kişi Başı Bitkisel Üretim Değerinde 31.

Kişi Başına Nakdi Kredide 32.

“Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi”nde 33. sırada

Toplam Nakdi Kredilerin Tasarruf Mevduatına Oranında 36.

Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasılada 37.

Kişi Başına Sanayi İşletmesi Elektrik Tüketiminde 38.

Kişi Başına Tasarruf Mevduatında 40.

Kişi Başına Toplam Mevduatta 41.

Kişi Başına Toplam Elektrik Tüketiminde 42. sırada

Bin Kişi Başına Halk Kütüphanesi Yararlanma Sayısında 43.

Kişi Başına ihracatta 45.

Bin Kişi Başına özel otomobil sayısında ve Kişi Başına Yatırım Teşvik Belgesi Sabit Yatırım Tutarında 47. sırada

Kişi Başı Hayvansal Ürünler Değerinde 51.

Kişi Başı Canlı Hayvanlar Değerinde 54.

Kişi Başına Kamu Yatırımında ise maalesef 63. Sıradadır.

***

Samsun’un geriye dönük 15 yıllık verilerine baktığımızda “Kamu Yatırımları” 2005, 2008 ve 2009 yıllarında artış göstermiş.

Fakat yatırımlar 2010 yılından bugüne de düzenli olarak azalmış.

En büyük düşüş 2011 yılında olmuş

***

Rakamlar şunu gösteriyor ki; birçok konuda olduğu gibi, “Sosyo-Ekonomik gelişmişlik endeksi” ve “Kişi Başına Kamu Yatırımında” maalesef sınıfta kalmışız.

Bu durumun giderilmesinde etkin olabilecek tüm kurumların, kuruluşlarıniktidar temsilcilerininMuhalefetin ve STK’ların etkin bir şekilde oluşturulacak olan “Ortak Akıl” platformunda, ara hedefler ve  hedefler doğrultusunda çalışması gerek.YAZARIN DİĞER YAZILARI

KÖŞE YAZARLARI