• 3,602 TL

  • 3,784 TL

  • 143,58 TL

  • 88.531

ncekiler Sonrakiler

POLİTİK İMAJ

28 Ekim 2014 Salı 16:41

İmaj literatür de genel görünüş, izlenim anlamına gelmektedir.  

Dilimize Fransızcadan geçen imaj kelimesi, bir kişi ve kurumun diğer kişi ve kurumlar üzerinde bıraktığı anlayış ve izlenimlerin tümüdür. 
İmaj kişiler için giyimi, davranışları, konuşma becerisi, görgü ve nezaket kurallarına uyumunun toplum tarafından algılanan kısmıdır. 
Kurumlarda ise onlarda bıraktığı izle doğru orantılıdır. İş yapma becerisi, hizmet kalitesi kurumların imajını belirler. 

Siyasette ki imaj bunlardan bağımsız değildir. Farklı bir anlamı yoktur. Kim olduğunuzu ve başkalarına neler sunabileceğinizi samimi ve dürüst bir şekilde ifade etmenizi sağlayan bir araçtır. İnsanlara kendinizi olmadığınız şekilde gösterip aldatmak imaj değildir. O sahtekarlıktır. O insanları kandırmaktır. İmaj insanın değerini belirler. 

Politikada seçmenlerin bir adaya veya bir partiye olan tavrını değiştirmek istiyorsanız imajını değiştirmelisiniz. Ama değiştirdiğiniz imaj kişiye zıt bir imaj olmamasına dikkat etmeliyiz. Çünkü kamuoyu bunu hemen anlar ve inanmaz böylece imaj değişikliği kişiyle uyumsuz olur. Buda kişilerin siyasi imajını zedeler.

Kamuoyu önünde etkin bir kimlikle çıkmak isteyen kişiler öncelikle vizyon sahibi olmalıdır. Vizyon sahibi olacak kişinin bunu elde etmesinin yolu da entelektüel bir görünüm kazanmasıdır. Muhataplar üzerinde etkili olmak için vizyon sahibi olmanın yanında giyiminden kuşamına, konuşmasından davranışlarına kadar birbirini tamamlayan iyi bir imaj sahibi olmak gerekir.

Örneğin aday olduğunuz toplantıya veya adayınızı tanıtacağız bir topluluk karşısına deri ceket kot pantolonla çıkmanız abesle iştigaldir. Ne size yakışan bir harekettir. Ne de mensubu olduğunuz kuruma yakışan bir harekettir. Siyasi kurum yöneticileri veya siyasiler daha özenli olmak zorundadırlar. Halka hitap edeceğiz bir yere boyasız ayakkabı, kirli bir araçla gitmek sizin imajınıza zarar verir. 

Konuşmalarınız da mahalle ağzını bırakarak daha özenli kelimeler seçerek muhataplarınıza hitap etmelisiniz. Bu sizin kalitenizle doğru orantılıdır. Kaliteli düşünce ile konuşmak insanlara hitap etmek onları önemsediğinizi hissettir. Önemsenen insanlar sizi benimser. Böylece amacınıza ulaşmış olursunuz.

Tabi ki siyasi teşkilatlarda lider faktörü çok önemlidir. Lider o siyasi kurumu kalkındırır veya yere batırır. Lider tüm ülke üstünde etkilidir. Lakin aynı etkinin o liderin milletvekillerinde, il ve ilçe başkanlarında, belediye başkanlarında, yönetim kurulu üyelerinde de olmak zorundadır. Eğer liderinden bağımsız olarak imaj oluşturmaya çalışıyorsa siyasiler bunda başarılı olmaları olanaksızdır. Hani “kendine çalışma” diye bir söylem vardır ya, siyasi konjonktürde bunu karşılığı kaybolmaktır. 

Siyasi imaj sahibi her insan ilk önce kendi mensubu bulunduğu siyasi kurumu sonra kendi kişiliğinden sorumludur. Yanında gezdirdiği kameraman ve fotoğrafçı o kişinin toplumdaki imajını belirleyen unsurlardır. Gazetelere, dergilere gönderilen fotoğraflara, görüntülere ve haberlere dikkat etmek zorundadır. Bir yanlış haberle o zamana kadar yaptığı tüm imaj çalışmaları boşa gidebilir. Basın sorumlusu onun çok önemlidir. Siyasiler dikkatli seçim yapmak zorundadır. Kendi imajının başkası tarafından yok edilmesini önlemelidirler.

Halka hizmet için kendini adayan insanların imajı kesinlikle yok olmaz. Kişisel imajları kaybolmayan siyasiler, kendilerine altın tepsinde sunulan saygıyla yaşamlarına devam ederler. Eğer kişisel imajını partinin imajından yüksek tutup, kendini, halka değil de kendisine çalıştırdıysa o zaman bırakın sokaklarda dolaşmayı, o şehri terk ederler. Dolaysıyla tüm siyasiler önce halk diyerek imajlarını korumalı ve yıllar sonra da aynı saygıyı hak etmelidirler.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

KÖŞE YAZARLARI