• 3,602 TL

  • 3,784 TL

  • 143,58 TL

  • 88.531

ncekiler Sonrakiler

SİYASET = İLETİŞİM

25 Mayıs 2015 Pazartesi 17:58

Siyasette ki rekabetin geçmişe göre daha karmaşık ve dağınık bir seçmen kitlesine ulaşmak olduğunu artık kabul etmek zorundayız. 


Bu anlamda herkese ulaşmanın imkansızlığı da vardır. Eski yöntemlerin halk üzerinde etkisini yitirdiğini ve bu rekabet ortamında siyasetçilerin seçmene ulaşmak için kullandığı araçlarında değiştiğini söyleyebiliriz. 

Seçmenlere ulaşmak eskiye nazaran daha zorlaşmıştır. Bunda seçmen sayısının artması, dolaysıyla yaşam alanlarının genişlemesi de bir etkendir.  Çağdaş siyaset anlayışında her şeyin “Profesyonel” olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Profesyonellik siyasetin her biriminde kendini hissettirmeli ve siyasi düşünce insanları bu yolla etkilemelidir. 


Son yıllarda ki yapılan çalışmalarda siyasette yapılan çalışmaların kitle iletişim araçları ile desteklendiği gözden kaçırılmamalıdır. Siyaset kendi akışında devam ederken teknolojiden etkilenmemesi de düşünülemez. Teknoloji ile gelişen iletişim araçları, siyasetin toplumun en küçük hücrelerine kadar ulaşmasını sağlarlar. Bu gelişme ve değişim, siyasi partilerin ve adayların eski alışkanlıklarının çöpe atılmasını sağlamalı, daha teknik bilimsel yöntemler kullanılarak, seçmenin tutum ve davranışlarını, inanç ve değerlerini ölçerek değerlendirme yapılmasının önü açılmalıdır.


Profesyonel hizmetlerin, bu ölçülen değerler bağlamında hangi yöntemlerin kullanılarak oluşturulacağını ve geliştiriliceğine karar verilir. Bu hizmetler başlık olarak reklamcılık, strateji geliştirme ve kamuoyu araştırmaları gibi uzmanlık gerektiren konularını kapsar. Yapılan tüm çalışmalar siyasetin iletişim araçlarıyla seçmene ulaşmasını hedefler. Böylece siyasi partiler ve adaylar siyasetin en önemli aracı iletişimi en fazla kullanır. 

İletişim kanallarını iyi kullanan siyasi hareketler her zaman başarıyı elde etmişlerdir. Bunları profesyonel yapmak, amaçlarına ulaşmadaki araçları iyi seçmek yani iletişim kanallarını iyi kullanmak, halka yani seçmene etkili bir propaganda yapmanın ön koşuludur. 


Yapılan çalışmalarda bakıldığında milyonlarca seçmene ulaşmanın etkili yolları çoktur. Lakin en önemlileri, yazılı veya görsel basın ve de sosyal medyadır. Bu üçlemde kullanacak sloganlar, afişler seçmeni etkiler. 


Burada ki amaç siyasi partiler arasındaki yok denecek kadar az olan farklılıklarının belli edilmesidir. Bu farklılıkları anlatmak için siyasal iletişimi iyi kullanmak gerekir. Yapılanlar belli bir plan dahilinde yapılarak daha fazla seçmene ulaşmak gerekir. Bu süreçte profesyonel desteği “Siyasi Danışman” adı altında hizmet veren firmalardan veya bu konuda uzmanlaşmış kişilerden almak gerekir. 

İletişimin kaynağı insan olduğu için, siyaset bu kaynaktan faydalanmaktadır. Bir insan üretimi olan siyaset, kendilerini siyasetin bir argümanı olarak gören siyasilerin bu yönleri geliştirici çalışmalar yapmak zorundadırlar.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

KÖŞE YAZARLARI