• 3,602 TL

  • 3,784 TL

  • 143,58 TL

  • 88.531

ncekiler Sonrakiler

ON YIL ÖNCE NE DEMİŞİZ VE NEYİ İSTEMİŞİZ?

26 Ocak 2012 Perşembe 21:42


 
24.01.2001 tarihine yani bundan tam on yıl evvel, T.B.M.M.Başkanlığına verdiğim ve 19-milletvekili arkadaşımın da imza verdiği “Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları”na dair araştırma önergemi muhterem okurlarımın bilgi, ilgi ve dikkatlerine arz ediyorum. Görülecektir ki seneler önce biz bu işe farklı ilgi ve yaklaşım sergileseydik, bugün yaşanan Fransız küstahlığını belki de yaşamayacaktık. Bu konu üzerine inşallah detaylı değerlendirmeleri bu sütunda sizlerle paylaşacağız. Şimdilik sizi araştırma önergem ve gerekçesiyle baş başa bırakıyorum.
 
24.01.2001 TARİHİNDE GENEL KURULDA OKUNAN ABD VE BAZI ÜLKELERİN SÖZDE SOY KIRIM İDDİALARI ÜZERİNE BEN VE ON DOKUZ ARKADAŞIMIN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ METİN VE GEREKÇESİ
 
1. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 arkadaşının, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/168)
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
 
Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa gibi ülkeler tarafından son günlerde gündeme getirilen "sözde Ermeni soykırımı iddiaları" üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortak tepkisini ve tavrını belirlemek, mevcut durumdan Türkiye'nin menfaatlarını koruyarak ve güçlendirerek çıkmasını sağlamak amacıyla neler yapılabileceğinin tespiti ile bütün millî davalarda olduğu gibi, bu konuda da, ülke olarak kararlılığımızın bir kere daha orta yere konulabilmesi için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
 
1- Musa Uzunkaya (Samsun)
 
2- Ramazan Toprak (Aksaray)
 
3- Sait Açba (Afyon)
 
4- Mehmet Çiçek (Yozgat)
 
5- Eyüp Fatsa (Ordu)
 
6- Faruk Çelik (Bursa)
 
7- Musa Demirci (Sıvas)
 
8- Mahmut Göksu (Adıyaman)
 
9- Zeki Ünal (Karaman)
10- Kemal Albayrak (Kırıkkale)
 
11- M.Zeki Çelik (Ankara)
 
12- Metin Kalkan (Hatay)
 
13- Şeref Malkoç (Trabzon)
 
14- Hüseyin Karagöz (Çankırı)
 
15- Eyyüp Sanay (Ankara)
 
16- Bekir Sobacı (Tokat)
 
17- Şükrü Ünal (Osmaniye)
 
18- Nurettin Aktaş (Gaziantep)
 
19- Mustafa Geçer (Hatay)
 
20- Mehmet Altan Karapaşaoğlu(Bursa)
 
Gerekçe:
 
Rus işgali altında Osmanlı topraklarında yaşayan ve aynı zamanda Osmanlı tebaası da olan Ermenilerin, Ruslarla işbirliği yapması ve kendi ülkelerine karşı ihanet ve isyana girişmiş olmaları sonucunda, bu kişilerin yurt içinde bazı bölgelere zorunlu sevkleri sürecinde soykırıma uğratıldıkları iddiaları karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak nasıl bir tavır ortaya konulmalıdır?
 
Bugüne kadar, bazı ülkelerin parlamentolarınca alınmış bulunan soykırımla ilgili kararlar, ne ölçüde ciddiye alınmalıdır? Türkiye'nin, bu kararları tüm sonuçlarıyla birlikte yok sayma ve reddetme hakkı ve imkânı var mıdır?
 
Başka ülkeler tarafından da benzeri -hatta, tazminat öngörülebilecek- kararların alınmaması için neler yapılmalıdır?
 
Alınmış ve alınması muhtemel kararlar, tarih boyunca çok hassas dengelerin söz konusu olduğu bölge devletlerini ve müesses nizamlarını ne ölçüde etkileyecektir?
Ülkeler arasında iyi ilişkilerin tesisi ve devamlılığı, oldukça zor ve özen gösterilmesi gereken bir husus iken, Ermeni meselesi gibi hassas bir konuyu kaşıyarak gündeme getiren ülkeler, hangi çıkarları uğruna, Türkiye'yle olan ilişkilerini tehlikeye atmayı göze alabilmişlerdir? Onbeş yıldır süren PKK terörünün bitme noktasına gelmiş olması, Türkiye tarafından Ermenistan'a karşı uygulanan ambargo, Avrupa Birliği sürecinde son dönemde her alanda yaşanan uyumsuzluk görüntüleri, bu kararların alınmasına ne ölçüde etkili olmuşlardır?
 
Türkiye, hiçbir zaman işlemediği bir suçtan dolayı, hak etmediği bir konuma itilmek ve emperyalist güçler tarafından bölgede yeni bir oyun tezgâhlanmak mı istenmektedir?
 
Bugün gelinen noktada, hükümet, Dışişleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, YÖK, sivil toplum örgütleri, geçmişte yaşanan ihmal ve duyarsızlıklarını bir tarafa bırakarak, bu konuda etkin bir eylem planı ortaya koyabilecekler midir? Bu planın hedef kitle ve ülke tespitleri, ne şekilde yapılacaktır?
 
Tarihçilerin ve bilim adamlarının, ulusal ve uluslararası arşivlerde konu hakkında ortak çalışmaları başlatmaları, sempozyumlar düzenlemeleri, hatta ülkemiz ile Ermenistan arasında iyi komşuluk ilişkilerinin tesisi, konunun çözümünde ne derece yararlı olacaktır?
 
Ülkemiz aleyhine bu kararları alan ülkelerin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketleri ya da ortak yatırım şirketleri, bu süreçte nasıl bir görev üstlenecektir; konunun çözümünde ne ölçüde katkıları sağlanabilir? Bu konuda, ithalat, tek başına etkin bir caydırıcılık kabiliyetine sahip midir?
 
Fransa'nın destek ve himayesinde, bölge ülkelerinde faaliyet gösteren, İran rejimi muhalifi Halkın Mücahitleri Örgütü üzerine, Türkiye tarafından muhtemel uygulanacak bir tazyik, Fransa için ne ölçüde caydırıcı bir unsur olacaktır?
 
İtalya, Fransa ve ABD'deki Ermeni lobisi ve diasporasının, o ülkeler nezdindeki etkinliği düzeyinde bir Türk lobisi oluşturulması için nelerin yapılması gerekiyor?
 
Ermenistan Devletinin, sözde soykırım iddialarının Batılı ülke parlamentolarında gündeme getirilmesinde ve Türkiye aleyhine kararların çıkmasında açık ya da gizli bir baskısı söz konusu mudur? Bu yönde bir baskının tespiti halinde, soykırım yapıldığı iddia edilen 1915 yılında Ermeni komitacıları tarafından katledilen 248 000 Müslümanın ve 1973-1984 yılları arasında Ermeni terör örgütü ASALA tarafından katledilen 50 Dışişleri görevlimizin katlinden sorumlu tutularak, Ermenistan aleyhine ve yine, Çukurova Bölgesinde, kendi himayesinde bir Ermenistan devleti kurmak gayesiyle, civarda yaşayan Ermenileri ve Fransız üniformalı Ermeni güçlerini kullanarak, korumasız Müslüman Türk Halkına karşı başlattığı mezalim ve katliamlardan ve Cezayir'de gerçekleştirdiği yüzbinlerce Cezayirlinin soykırımından sorumlu tutularak, Fransa hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, tazminat talebini de içerebilecek kararların alınmasını temin edecek bir çalışma ortaya konulmalıdır.
 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
 
24.01.2001.-TBMM-TUTANAK DERGİSİ,C.53 BİRLEŞİM.48, 21.D,3.Y.Y.)

YAZARIN DİĞER YAZILARI

KÖŞE YAZARLARI