• 3,602 TL

  • 3,784 TL

  • 143,58 TL

  • 88.531

ncekiler Sonrakiler

AMAÇ İSLAMI KENDİ İÇİNDE BİRBİRİNE KIRDIRMAK

22 Aralık 2015 Salı 19:23

Daha öncede yazılarımda belirttim dünyanın şuan çok karmaşık ve savaş durumunda olması çok belirgin neden olarak islam düşmanlığı üzerinedir..

 

Dünyanın hemen her yerinde yani tanımlanan düşman, İslam olmuştur..

 

Düşünün daha geçenlerde, NATO Genel Sekreteri'nin ağzından telâffuz edildi açıkça: “Küresel sistemin önündeki en büyük tehdit, İslam'dır,” denildi ve “ İslâm tehdidi”, Natonun bile artık açıkça belrittiği hedef oldu..Bir zamanlar  iki büyük süper güç vardı: ve soğuk savaş stratejisi uygulayan,,ABD ve Sovyetler Birliği Soğuk Savaş'ın bitirilmesi, İngilizlerin sessiz, sinsice ve derinden tarihin akışını değiştirecek bir konuma gelmesini sağladı. Yani çakal uyandı..

 


Soğuk Savaş sürecinde ABD'ye Yahudiler yerleşmişti: Başka bir ifadeyle, Yahudiler, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'yi ele geçirmişlerdi.


Oysa ABD'yi kuranlar İngilizlerdi. Yahudilerin ABD'ye hâkim olmaları, İngilizlerin yalnızca ABD'deki hâkimiyetlerini değil aynı zamanda iki büyük Sanayi Devrimi'nin mimarı adalıların dünya üzerindeki hâkimiyetlerini de yitirmeleriyle sonuçlanmıştı. Sanayi Devrimlerini gerçekleştiren ve Osmanlı'yı çökerten İngilizlerin Yahudiler tarafından ABD'den “kovulmaları” İngilizlere çok ağır gelmişti.


İngilizler, bu süreçte, toparlandılar ve Thatcher'la birlikte Yahudileri küresel sistemden uzaklaştıracak hamleler yapmaya başladılar. Küresel kapitalist sistemi İngilizler Yahudilerle birlikte kurmuşlardı ama Yahudiler, İngilizlere -soykırım üzerinden- büyük darbe vurmuşlardı.     

                                                                                             

Ancak, asıl amaç yine islam korkusuydu. Soğuk Savaş'ın bitirilmesinin uzun vadedeki asıl gerekçesi, İslâm'ın yeniden tarih sahnesine çıkışını önlemekti.


İki asırdır, dünyaya şekil ve yön verenler; Osmanlı medeniyetini bitirenler,bütün egemenliklerini İsIâm dünyasının sorunlarını ve sınırlarını belirleyecek dahice ve sinsice bir strateji izleyenler İngilizlerdi. O yüzden İslâm'ın yeniden tarih sahnesine çıkışını yalnızca İngilizler engelleyebilirdi.


İşte bu nedenle, Soğuk Savaşı İngilizler bitirdiler. Niçin? Türkiye'nin, genelde İslâm dünyasının gelişini, sessiz ve derinden yeniden tarihe girişini gördükleri için.


İngilizler şöyle düşünüyorlardı: Eğer Türkiye, köklerine döner, yeniden İslami yörüngesine kavuşursa, Osmanlı'nın küllerinden doğması, yeni şekillerde dirilmesi önlenemeyecekti. Türkiye'nin toparlanması, Türkiye'yi bekleyen, Türkiye'ye bakan Osmanlı coğrafyasının Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu'dan oluşan üç ana havzasının da Türkiye tarafından toparlanmasıyla sonuçlanacaktı zira.


Türkiye gelince, İngilizler gidecekti. Bu yakıcı gerçeği en iyi İngilizler biliyordu!


O halde ne yapılmalıydı,


Türkiye durdurulmalı, İran'ın önü açılmalıydı..


Böylelikle İslâm dünyasının bin yıllık eseri fikrî ve siyasî birliğini sağlayan Selçuk ve Osman çocuklarının binbir çileyle kurdukları küresel İslâm düzeni çökertilebilirdi.


Yine İngilizlerin organizesi ve desteği ile, İran'da devrim yapıldı ve devrim bir şekilde oturduktan sonra Soğuk Savaş'ın bitirilmesine karar verildi. “İslâm'a Karşı İslâm” savaşıydı bu:


İngilizler,Suud ve İran gibi taşeron ülkelerle FETÖ,PYD, PKK, DEAŞ, Paralel gibi maşa örgütler üzerinden İslâm'ın gelişi içeriden durdurulacaktı. Çok zekice bir stratejiydi doğrusu. Doğrudan savaşlar dönemi bitiyor, ve dolaylı derin ve sinsi dine dayalı içten yok edecek etnik kökenli, detay savaşları dönemi başlıyordu.


İŞTE BU BÜYÜK OYUN'UN ADI: “İSLÂM'A KARŞI İSLÂMI İÇİNDEN SAVAŞTIRMAK”  yani başka bir deyişle, Müslümanı Müslümana kırdırmak, bunun için ne yapmak gerekir???

 

İslâm'ı terörle özdeştirmeyi andıracak terör örgütleri icatetmek.İslamı dünyanın gözünde küçültmek.


Paralel din icat ederek İslam'ın genetiğiyle oynayarak İslam'ın bütün evrensel iddialarını yok etmek!


Yapay bir Sünnî-Şiî çatışması icat ederek Irak ta DEAŞ ile..bunu fiili olarak hayata geçirmek,, Dünyanın her yerinde islam düşmanlığını yaymak ve bunu adeta katliam şeklinde uygulatmak, ve bölgedeki en etkin güç olan, Türkiyenin konumunu içten ve dıştan hem ekonomik olarak hem kamu düzeni olarak, zayıflatmak için her fırsatta Türkiye yi bu ateş çemberine çekmek..


Türkiye'nin önünün ateş çemberine çevrilerek kuşatıldığını ve İran'ın önünün alabildiğine açıldığını? EY HAİNLER iyi Düşünün..
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

KÖŞE YAZARLARI