• 3,602 TL

  • 3,784 TL

  • 143,58 TL

  • 88.531

ncekiler Sonrakiler

SAMSUN KENTİ BÖLGESEL KENT VE KÜRESEL KENT VİZYONUNA NASIL ULAŞIR?

12 Ekim 2015 Pazartesi 12:37

Samsun kenti bölgesel kent ve küresel kent vizyonuna nasıl ulaşır..

 

Uluslararası sistem hızlı bir değişim süreci geçirmektedir. Sürekli değişiklik, bütün bir dünya için geçerlidir.

 

Dünyayı bir sistem olarak kabul ettiğimizde, bu sistemin kendisinde veya herhangi bir alt sistemde meydana gelen bir değişiklik, giderek diğer alt sistemleri de etkilemekte ve onları da değişmeye zorlamaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan teknolojik bir yenilik, kısa sürede çok uzaktaki bir ülkenin herhangi bir işletmesinin teknolojisini verimsiz kılmaktadır. Aynı şekilde dünyanın çeşitli yerlerindeki siyasal bir gelişme, yeni ekonomik birlik veya askeri bir harekat, giderek bir başka ülkenin ekonomisini ve kentleri de krize sokabilmektedir.

 

Kentler geniş çaplı olarak bilimsel ve teknolojik gelişmelerden etkilenmekte; küresel ekonomik güçlerinin yoğunlaştığı, üretimin küreselleştiği, zenginlik yaratıcı etmenlerin çeşitliliğinin arttığı ve bilginin paylaşımında uzmanlaşmanın sağlandığı yerler olarak göze çarpmaktadır. Kentlerinin önemi endüstriyel üretimden bilgi toplumuna dayalı gelişme sürecine doğru daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı kentlerin, bölgelerin, küreselleşme ile birlikte önemleri artarken, bazıları kayba uğruyor. Kentler arasında da bazıları stratejik önem kazanıyor. Yaşadığımız küresel dünyada sermaye belli bazı kentlerde “dünya kentleri” veya “küresel kentler” adı verilen alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bunlar, küreselleşen ekonomiye yön veren çokuluslu devlerin ana ve tali karargahları oluyorlar. Birinci dereceden kararlar birincil dünya kentlerinde, ikincil kararlar ise ikinci dereceden dünya kentlerinde veriliyor. Tokyo, Londra, New York, dünyanın üç ana küresel kentidir. Çokuluslu şirketler, stratejik kararlarını buralardaki merkezlerden veriyorlar. Paris, Frankfurt, Sao Paolo, Milano, Seul gibi kentler, ikincil dünya kentleri olarak ön plana çıkmaktadır.

 

Bu süreç dünya ekonomisinin yeniden yapılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Gerçekten de son on yılda Samsun kentimiz küresel süreç tarafından etkilenmektedir. Samsun’un coğrafi, tarihsel, kültürel zenginliği, dinamizmi, stratejik konumu kenti içsel ve dışsal etmenlerle giderek artan bir trend içinde önce bölgesel kent daha sonraki aşamada ise küresel kent olmaya doğru dönüşüme zorlayan bir süreç devam etmektedir.

 

Genel küresel kentler hiyerarşisinden bakıldığında Samsun kentimizin Sassen’in “stratejik kentler” konumuna olmadığı görülmektedir. Samsun kentimiz bu seviyeye ulaşmak için küresel ekonomiye uyum sağlama ve bulunduğu bölgenin bir üst merkezi olma işlevini sürdürmelidir. Ne yazık ki bu vizyon ve misyon,Samsununun taşıdığı her türlü potansiyele bağlı olarak hiç kimse tarafından paylaşılmak istenmemektedir.

 

Samsun kentimizdeki resmi ve sivil alandaki koordinasyon ve işbirliği eksikliği, kentle ile ilgili birçok önemli kararlarda etkinlik sorununu ortaya çıkarmaktadır.

 

Samsunun kentinin ihtiyaç ve gerçeklere yakın bir yapı sağlanırsa Ankara’nın Samsuna yönelik kalkınma projeleri sonuçlarına hızla ulaşılması sağlanır. Samsun kentinde, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Valilik ile Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odaları ve diğer merkezi ve yerinden yönetim kurum ve kuruluşlarının arasında yetki kargaşası olmamalıdır.

 

Samsun kentindeki yeni bir yönetsel işbirliği modeli ortaya konulursa bu tür bir küresel senaryoya bağlı olarak, dünyanın sayılı uluslararası ve bölgesel finans ve hizmet merkezleri arasında yer alabilmesinin, milyarlarca dolarlık bir misyona ulaşması sağlanabilir.

 

Bu nedenle, Samsun konusunda karar verme noktasında olan her kurumun içinde yer alacağı, ancak uzman profesyoneller tarafından yönetilecek bir müstakil kurumun acilen oluşturulması tartışmasız bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kurum,“Samsun Üst Kurulu” mu olmalıdır yoksa Londra’nın bugün dünyanın en önemli uluslararası finans ve hizmet merkezi haline gelmesini sağlayan“City of Cooperation” şeklinde bir yapılanma mı örnek alınmalıdır? Türkiye'nin, Karadeniz bölgemizin ve Samsun kentimizin vakit geçirmeden karar verip harekete geçmesi gerekmektedir. Merkezi hükümet, Karadeniz bölgesindeki illerimizdeki kalkınmayı sağlayacak sorumlu bir devlet bakanlığı ve müsteşarlığı oluşturarak Karadeniz bölgesi illeri için alınması gereken kararların çabuklaşmasını sağlayabilir. Ancak, Samsun kentimizin bu misyonu üstlenebilecek seviyeye gelmesi için yeni organizasyon yapılarının ve kurumların oluşturulması gerekmesine karşın, merkezi hükümet dahil, her türlü otoritenin bu duruma kayıtsız kalması ve çok geç harekete geçmeleri, bir kere daha telâfisi mümkün olmayan olanakların Türkiye, Karadeniz Bölgesi ve Samsunumuz açısından kaybedilmesi anlamına gelmektedir.

 

XXI. yüzyılın en belirgin vasfı “küresel vizyon”dur ve Samsun, bu vizyona kentsel doğasıyla en uygun düşen kent konumundadır. Küresel vizyon, sadece sermaye hareketleri, çok uluslu şirket ve tüketim alışkanlıklarında yaşanan hızlı değişim ve çeşitlilik değildir. Bunlardan daha önemli olanı, yerleşim ve oturma biçimlerinin, daha üst seviyede ifadesini bulabilecek yaşanabilen ve insanı kendi evindeymiş gibi barındıran seçkin kentlerin öne çıkması ve bu kentlerin doğal birer çekim merkezi rolünü oynamaya başlamasıdır.


Bundan sonra dünyayı belki en çok 10 kent yönetecek ve insanlar giderek kimliklerini içinde yaşadıkları kentlerle ifade etmeye başlayacaklardır. Samsun kentimiz, orta vadede Ülkemiz’de ilk 10 kent içinde yer almaya aday ender kentlerden biridir.

 

Küresel vizyonda önemli bir yere sahip olan “sürdürülebilir kalkınma parametresi” asgari düzeyde tutulan öncelikli bir proje olarak Samsun kenti için geçerli kılınmalıdır. Bu bağlamda Samsun kenti için öngördüğümüz bir gelecek perspektifinde dört temel yaklaşım ön plana çıkmaktadır.

 

  1. Sürdürülebilir kent yönetimi açısından Samsun kentinde, Belediye yönetimlerinin, Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı ile kent insanını karar sürecine katmaları hem katılımcılık ilkesinin gerçekleşmesine, hem de doğru kararlar alma şansına sahip olunmasına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte yönetimler, alınan kararların uygulanması aşamasında gerekli destekleri daha başlangıçta elde etme olanağına kavuşmuş olacaklardır
  2. Fiziki büyüme yerine kent hayatının kalitesinin artırılması: Bunun için sanayi yerine ticaret, finans, bilim, eğitim, turizm ve yüksek teknolojiye dönük plan ve projelere öncelik tanınmalıdır.
  3. Farklı kültür, kimlik ve yaşama biçimlerinin bir arada ve barış içinde yaşaması: Bunun için Samsun kentinin, bir barış ve uzlaşı projesi olarak öne çıkarılması gerekmektedir.
  4. Samsun kentinin jeokültürel seviyede değerlendirilmesi: Bunun için Samsunun, tarihi ve jeokültürel konumuna uygun olarak dünyanın kültür başkenti olması stratejisi uygulamaya konulmalıdır.

 

 

Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ

Siyaset Bilimi&Yönetim Bilimleri

ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

Samsun isminin de kullanılması.

Mehmet Özekmekci
13 Ekim 2015 Salı 12:37

Değerli hocamın düşüncelerine aynen katılıyorum. Samsun ismi dünyada kullanılabilecek bir isimdir. Samsung firmasının isim benzerliğine sahiptir. Bu anlamda dünyada Türkiye adına bir elektronik devi olabilir. Samsunda elektronik sanayii geliştirilmelidir. Elektronik sanayi çerkezköyden artık kaydırılmalıdır. Ayrıca yeni yapılması düşünülen Otomotiv sektörü KAVAK ilçemizdeki geniş ve düz araziler yapılabilir. Tüm bunların yanında ulaşın açısından Samsun önemli bir konumdadır. Selamlar sevgiler.

1 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

YAZARIN DİĞER YAZILARI

KÖŞE YAZARLARI