• 3,602 TL

  • 3,784 TL

  • 143,58 TL

  • 88.531

ncekiler Sonrakiler

SUÇLU'YU ARAMAYA GEREK YOK

06 Temmuz 2012 Cuma 11:28


AZMETTİREN   : TOKİ
SANIKLAR       : TSE - ULUSLARASI KARTELLER VE YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ
MAĞDURLAR   : TÜRK VATANDAŞLARI
 
Kentimizde yaşanan sel felaketinin ardından, doğanın intikamını er veya geç alacağı gerçeği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dere yatağına toplu konut yapan zihniyet, ne yazık ki devletimizi çepe çevre saran rüşvet, suistimal, ülke değerlerine ve bulunulan mevkilere ihanetin bir tezarühüdür. 
 
Neden mi; TOKİ denilen bir kurumumuz vardır. 1984 yılında ülkemizde kentleşme sorunlarının çözümü için kurulan ve Toplu Konut ve Kamu İdaresi Başkanlığı ile maruf kurumun misyonu, artan konut talebinin planlı bir şekilde karşılanmasını sağlamaktır.
 
TOKİ' nin üretmiş olduğu tüm konutlarda göze çarpan en önemli özellik kalitesiz işçilik ve malzemelerin yarattığı dezavantajlardır. Samsun'da dere yatağına inşaa edilecek konutlar gündeme geldiğinde özellikle Mimarlar Odasının projeye karşı çıktığı bilinmektedir.
 
İnşaat malzelerindeki Standartların oluşturulmasında ne yazık ki, bazı güç odaklarının sultası ortan kaldırılamamıştır. Standartlar Söz konusu odaklar bürokrasinin tüm kademelerini çepe çevre sarmalamışlar ve kartellerin üretmiş oldukları malzemelere özgü standartlar oluşturma gayretini sürdürmüşlerdir.
 
TOKİ yöneticileri bu tezgahları görmezlikten  gelmişler ve yabancı kartellerin yerli işbirikçileri ile  oluşturdukları  standartlar rezaletini iki yılda bir yapılan revizeler ile daha da pekiştirerek, kalitesiz ve insan hayatını riske eden yapılanmalara imza atılmıştır.
 
Örneğin; Enerji tasarrufuna yönelik alınan tedbirler çerçevesinde 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle Binalarda Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu uygulamasına geçilmiştir. Bu çerçevede tüm binaların yalıtımı için BEP-TR adı verilen program oluşturulmuş ve ilgili program doğrultusunda Binalarda yalıtı ürünlerinin kullanımı hız kazanmıştır.
 
Şimdi dikkat, dikkat, dikkat. BEP-TR yazılım programı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hiç bir ihale ve duyuru yapılmadan İZODER adı ile maruf petro türevi ürün üretici satıcılarının oluşturduğu derneğe verilmiştir. Doğal olarak İZODER'in hazırlamış olduğu yazılım programında tüm kapıların yönü, bu derneğin üyelerini üretmiş olduğu ürünleri işaret etmektedir. 
 
Yıllardır TOKİ'nin üretmiş olduğu konutlarda strofor türü ürünler yalıtım amacı ile kullanılmaktadır. İyi de bu ürünlerin kullanılmasında ne sakınca var diyebiliriz.
 
Çok sakınca var değerli okuyucularımız. Öncelikle bu ürünlerin kullanımı Binalarda Yangın Yönetmeliğine aykırıdır. 2009 yılına kadar 2 kata kadar olan binalarda bu tür ürünler kullanılabilmekte iken, 2009 yılında bu yükseklik bizzat devlet kurumları tarafından 7 kata çıkarılmıştır. Sanki strofor ürünlerin kalitesi artmış gibi, 2 kata kadar uygulanabilen strofor ürünlerin kullanımı 7 kata çıkarılmış ve böylece bizzat devlet kurumları ile kartellere hizmet anlayışı hakimiyetini sürdürmüştür.
 
Ancak bununla da yetinmeyen uluslararası kartellerin yerli işbirlikçileri, birimlerdeki yetkilerini kullanarak Yangın Yönetmeliğinde bir mucizeye daha imza atmışlardır. 7 kata kadar kullanılabilen strofor ürünlerin, 7 kattan sonra da kullanılabilmesi için, yani uluslararası kartellerin ürünlerinin pazarda daha fazla yer bulabilmesi için bir kılıf daha üretmişler ve Türk İnsanı için Aziz Nesin'in ifadelerini hatırlatır tarzda aptal yerine koymuşlardır.
 
Yangın Yönetmeliğinde 7 kadar uygulanmasına ruhsat verilen strofor türü ürünlerin, 7 kattan sonra da kullanılabilmesi için, mantolam ürünerinin son katmanının yanmaz olmasının yeterli olduğunu standartlarda tanımlanmıştır. Yani 7 kattan itibaren yangın çıkması halinde, sadece ürünlerin son katmanının yanmaz hammaddeler ile üretilmesi yeterli görülmüştür.
 
Tıpkı Termik Santraller gibi terk edilen sistemler Türkiye'ye monte edilmektedir. Standartlar kitabına uygun bir hale getirilmekte ve Tük insanının hayatı riske edilmektedir.
 
Bugün dere yataklarına inşaa eden TOKİ'nin, üretmiş oldukları konutlarda kalitesiz malzemeler ile de ölümlere davetiye çıkaran standartları önlemek yerine, bu standartlardaki eksiklikleri bile bile tüm binalarda uygulanmasına zemin hazırlamışlardır. 
 
Devlet eli ile Uluslararası kartellerin reklamı yapılmıştır. Bu konu ile belgeler sitemizde yayınlanacaktır. 
 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

KÖŞE YAZARLARI